ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Naše obveze prema Vama

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu za:

1. REDOVITO ODRŽAVANJE zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju (ličenje,zamjena pokrova,završni radovi na zidovima i podovima, razni popravci na pročeljima, stolariji, pokrovu, bravama; održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja sa pripadajućim sitnim materijalom, redovni servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode,dizalima, protupožarnim instalacijama i aparatima, instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina; čišćenje dimnjaka i ostalog, dezinfekcija i deratizacija).

2. HITNE POPRAVKE zajedničkih dijelova i uređaja zgrade: kvarova na plinskim instalacijama, sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu; puknućima, oštećenjima i začepljenju vodovodne i kanalizacione instalacije, kvarova na električnim instalacijama i dizalima, sanacija procurijevanja.

3. NUŽNE POPRAVKE zajedničkih dijelova i uređaja zgrade: sanacija krova i konstrukcije zgrade, dimnjaka i dimovodnih kanala; zamjene raznih instalacija; popravci pročelja i izolacija zgrade.

4. OSIGURANJE ZGRADE kod osiguravajućeg društva.

5. ZAMJENE postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

6. OTPLATE ZAJMA za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade.

7. POSLOVANJE UPRAVITELJA zgrade:
Obavljanje povremenih i godišnjih pregleda zgrade, izrada programa rada koji potvrđuju suvlasnici. Za planirane veće poslove izrađujemo troškovnik, prezentiramo najmanje 3 ponude za izvođenje, odabir izvođača vrše suvlasnici, vršimo tehnički nadzor nad izvođenjem radova. Obračun i primopredaju radova predstavniku suvlasnika. Vodimo evidenciju suvlasnika. Obavještavamo suvlasnike o obavljenim poslovima. Polažemo uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini. Izrađujemo pregled predvidivih poslova za održavanje i poboljšanja stanja zgrade. Dostavljamo pregled predvidivih troškova i opterećenja za narednu kalendarsku godinu i/ili za višegodišnje razdoblje. U dogovoru sa suvlasnicima određujemo i vršimo promjenu kućnog reda. Organiziramo naplatu sredstava pričuve. Zastupamo vlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja.

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju