ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Nove uplate Fonda

11.12.2014

Nove uplate donacije Fonda za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  za financiranje projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Obavještavamo suvlasnike dolje navedenih zgrada da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Ugovora o neposrednom financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama izvršio uplate na žiro račune slijedećih višestambenih zgrada :

Trakošćanska 5, Varaždin...................69.853,40 kn

Trakošćanska 20, Varaždin................35.000,00 kn

Zagrebačka 86, Varaždin....................52.478,15 kn

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju