ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Obavijest o prisilnoj naplati po Žiro računu zgrade na adresi Salinovec 13 u Salinovcu

13.03.2017

Obviještavaju se suvlasnici višestambene zgrade na adresi Salinovec 13 u  Salinovcu  da je po pravomoćnom rješenju Općinskog suda u Varaždinu i Zahtjevu o izravnoj naplati  FINE Žiro račun zgrade blokiran do isplate tražbine glavnice duga i pripadajuće kamate u ukupnom iznosu od  21.678,68 kn. Fina je na osnovu isprave do danas naplatila 3.227,40 kn.

U privitku Zahtjev o izravnoj naplati.

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju