ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Projekt - "Dostupnost do stana ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama"

18.12.2018

Obviještavamo sve predstavnike i suvlasnike višestambenih zgrada da smo zaprimili e poštom od Hrvatske gospodarske komore dopis vezan za predprijavu za projekt „ Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama “ sufinanciranim iz EU fondova:

Poštovani,

dostavljamo Vam dopis vezan za predprijavu za projekt „ Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama “ sufinanciranim iz EU fondova.

Kako se radi o vrlo važnom projektu u kojem uz Hrvatsku gospodarsku komoru – Komoru Zagreb sudjeluju Hrvatska udruga za dizala i Koordinacijski odbor društva i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske, ljubazno molimo članove Udruženja upravljanja zgradama da se aktivno uključe u pokretanje projekta te da o istom obavijestite predstavnike suvlasnika višeetažnih stambenih građevina bez dizala kako bi mogli popuniti predprijavu i tako iskazati svoj interes za ugradnju dizala.

Predprijave imaju samo evidencijski neobvezujući karakter, kako bi se nadležna ministarstva koja trebaju pripremiti projekt mogla informirati o interesu građana za njegovu provedbu.

Predprijavu je moguće popuniti putem on-line obrasca koji se nalazi na web stranici: https://hgk.hr/predprijava-za-ugradnju-osobnih-dizala-financiranih-iz-eu-projekta-dostupnost-do-stana

/upload/2018/12/predprijava_dostupnost_do_stana_5c18a3f70e548.pdf

 

 

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju