ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

UPLATA DONACIJE Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

12.12.2014

ZGRADA ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 4 U VARAŽDINU -  UPLATA DONACIJE Fonda za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost  za financiranje projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Obavještavamo suvlasnike zgrade Aleja kralja Zvonimira 4 u Varaždinu da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Ugovora o neposrednom financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama izvršio uplate na žiro račune zgrade iznos od 34.986,54 kn što čini 100 % vrijednost izrade projekta za energetsku obnovu zgrade.

Ukoliko se provedu sve mjere energetske obnove zgrade, postići će se ušteda u potrošnji energije Qhnd u visini od 81 % i smanjiti emisija onečišćujućih tvari CO2 za 24,3 t/god.

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju