ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Završeni radovi obnove fasade stambeno poslovne zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 7 u Varaždinu

11.11.2021

U sklopu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina Grada Varaždina kojim Grad iz proračuna sufinancira obnove zgrada koje su u gradskoj jezgri i pod konzervatorskom zaštitom  završeni su radovi obnove pročelja zgrade. Radovi su sufinancirani u iznosu od 40% ukupnog troška iz Programa, a ostatak su suvlasnici zgrade osigurali iz sredstava pričuve zgrade.

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju