ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Završetak radova energetske obnove višestambene zgrade na adresi Đure Arnolda 1 u Ivancu

29.11.2018

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama). Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Projekt  sufinancira  Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.2.01.0203

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Đure Arnolda 1, Ivanec

Naziv korisnika:  Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Đure Arnolda 1,

                          Ivanec  - ZTB STAN  d.o.o. Varaždin

Ukupna vrijednost projekta: 548.312,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 312.446,37  HRK

Razdoblje provedbe projekta: 09/2016. – 12/2018.

Radovi energetske obnove uspješno su završeni krajem listopada, te je Projekat u završnoj fazi provedbe u okviru rokova Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvedeni su  sljedeći radovi:

-       Toplinska izolacija vanjskih zidova

-       Toplinska izolacija krova

-       Toplinska izolacija stropa podruma  

-       Zamjena  stolarije grijanog prostora

-       Zamjena stolarije na zajedničkim dijelovima zgrade.

Projektom upravlja i vodi ga upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika zgrade.

Suvlasnici zgrade istiću da je njihova zgrada prva višestambena zgrada u gradu Ivancu koja je energetski obnovljena iz sredstava Europske unije, na što su posebno ponosni.

 

 

 

 

 

 

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju