ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Trakošćanska 12, Varaždin

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.2.01.0201                                                                 

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Trakošćanska 12, Varaždin

Naziv korisnika:  Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Trakošćanska 12,

                          Varaždin   - ZTB STAN  d.o.o. Varaždin

Ukupna vrijednost projekta: 1.952.468,85 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.048.484,08 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 06/2015. – 12/2018.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Josip Borovec  (Direktor) :                                 Tel.: 042 660 541 mail: josip.borovec@ztbstan.hr

Lidija Novak (Viši stručni suradnik):                 Tel: 042 312 451  mail: lidija.novak@ztbstan.hr

http://www.strukturnifondovi.hr

 

Odluka o imenovanju povjerenstva

Obavijest o nabavi

Odluka o odabiru

 Status:  ZAVRŠEN
 on-line objava broj:  ENO 001-2018
 Višestambena zgrada:  Trakošćanska 12 u Varaždinu 
 datum objave  31.01.2018.
 rok za dostavu ponuda:  22.02.2018. do 09:00 sati
 Radovi

 Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade   Trakošćanska 12 u Varaždinu

 Dokument  Preuzimanje dokumentacije na linku

 

Obilježili smo zgradu A3 plakatom

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju