ZTB STAN d.o.o.      Ankice Opolski 2      Varaždin      T 042 660 541      F 042 211 187      E info@ztbstan.hr

Korištenje web izvješća

18.12.2018

Obviještavaju se svi suvlasnici zgrada koji koriste  uslugu praćenja poslovanja zgrade putem web izvješća, da usluga nije u funkciji do sredine sijećnja 2019. godine zbog otvaranja nove poslovne godine.

Izvješća o poslovanju zgrada predstavnicima suvlasnika su dostupna na upit, e-poštom ili osobno. 

ZAŠTO JE ZTB STAN d.o.o. NAJBOLJI ODABIR?

jer se nalazimo u vašem gradu i stalno smo dostupni

jer brzo reagiramo na dojave stanara

jer poslove upravljanja obavljamo s pažnjom dobrog gospodara

jer svakoj zgradi kojom upravljamo poklanjamo punu pažnju

jer imamo iskustvo i stručne zaposlenike

jer znamo kako uz manje troškove postići veću kvalitetu održavanja

jer smo za vas dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini

U našem portfoliju